Verze pro seniory youtube facebook
cz

Překlad (translations)

Obec Zbyslavice
Obec
Zbyslavice

Areál rybníků, stezky

V roce 2010 - Revitalizace údolí Seziny

Hlavním důvodem projektu bylo vybudování vodních nádrží a snaha o zvýšení biodiverzity území a retenční schopnosti krajiny v zájmové lokalitě. Výstavba nádrží svou funkcí ovlivňuje průtokové poměry a částečně zabezpečuje protipovodňovou ochranu v daném hydrologickém povodí vodoteče Sezina. Vybudováním vodních nádrží a revitalizací je obnovena další lokalita s vodním a mokřadním biotopem, která po vzrůstu vysazené příbřežní zeleně vytvoří příznivé podmínky pro osídlení lokality s vodou spjatými organismy (ryby, obojživelníci, vodní hmyz, vodní ptactvo).
V příbřežní zóně tvoří rákosin umožňující osídlení vodním ptactvem a zároveň nová zařízení a opatření zapadají do svého okolí jako krajinotvorný prvek v rámci ochrany přírody. Dílčí objekty projektu: 

Vodní nádrže 

Jedná se o víceúčelové boční nádrže napájené z nově revitalizované strouhy. Nádrže jsou navzájem propojeny otevřeným meandrujícím korytem miskovitého tvaru opevněným kamenným záhozem s urovnaným lícem. Koryta budou zatravněny, břehy osázeny dřevinami.

Mokřadní nádrž

Jedná se o boční nádrž napájenou z nově revitalizované strouhy.

Mokřadní tůně

Jedná se o dvě navzájem oddělené mokřadní tůně situované v jihovýchodní části lokality. Napájení tůní je prováděno pouze dotací podzemní vody.
Součástí objektu je vybudování propustku na stávající odvodňovací strouze v jihovýchodní části lokality pod mokřadními tůněmi.

Revitalizace strouhy

Jedná se o obnovení mlýnské strouhy situovaní na severovýchodní straně nádrží. Účelem obnovy strouhy je umožnit napouštění nádrží a odtok přebytečné vody. Při provozu vodního díla se bude ze strouhy kryt výpar z nádrží.

Vegetační úpravy

Cílem vegetačních úprav je vytvoření břehového, případně doprovodného porostu do podoby funkčního prvku územního systému ekologické stability krajiny a tím zvýšení ekologické stability řešeného území.

Vysázeny stromy: Javor babyka, Olše lepkavá, Jasan ztepilý, Dub letní, Vrba,
Jilm habrolistý.
Vysázeny keře: Brslen evropský, Vrba jíva, Kalina obecná, Ptačí zob obecný, Krušina olšová, Svída krvavá, Zimolez obecný.
Vysázeny rostliny litorálního pásma: Rákos obecný, Orobinec úzkolistý, Kosatec žlutý.

V roce 2014/2015 - Revitalizace stromové zeleně v obci Zbyslavice – lokalita Dolní Louky

Cílem projektu je navázat na předchozí krajinářské aktivity, doplnit nová vodní díla o kvalitní stromovou zeleň (vysázeno 164 stromů) a zvýšit biodiverzitu krajiny,  podpořit a doplnit současnou vegetaci tvořenou především bylinným patrem, rákosinami a vodními rostlinami o kvalitní stromové patro tvořené místně příslušnými dřevinami. Součástí projektu je také rozmístění pěti ks informačních tabulí pro návštěvníky této lokality, lavičkami a odpadkovými koši. 

V roce 2015/2017 - Naučná stezka Zbyslavice

Podrobný popis projektů včetně fotogalerice najdete v samostatném oddílu: volny-cas-turistika/naucna-stezka-zbyslavice/

Videoreportáž 

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svoz popelnic

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4

Aktuální teplota v obci

12.7.2024 14:07

Aktuální teplota:

27.4 °C

Vlhkost:

76.1 %

Rosný bod:

22.8 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:212
TÝDEN:1547
CELKEM:1160899

Facebook obce - aktuality

 

Kalendář akcí v obci

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Geografické služby

ObčanServer

 

Rozklikávací rozpočet

Klikací rozpočet