Verze pro seniory youtube facebook
cz

Překlad (translations)

Obec Zbyslavice
Obec
Zbyslavice

Kanalizace

 • Prohlášení o likvidaci odpadních vod a kanalizační přípojce

  Koncepční studie pro řešení nakládání s vodami na území obce Zbyslavice 
  Realizace projektu byla podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu 
  Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp.části území obce  
   
 • Cílem projektu byla realizace studie lokality obce Zbyslavice v rozsahu analýzy stávajícího systému odkanalizování, nakládání se odpadními / splaškovými vodami u jednotlivých nemovitostí a hydrogeologického posouzení (průzkumu) území obce pro účely návrhu dílčích zasakovacích systémů. Výstupem bude mapa rajonizace obce v posuzovaných plochách s vymezením základních ploch dle možnosti zasakování vč. stanovení dalších podmínek pro tento způsob nakládání s vodami. V místech, kde nebude z pohledu hydrogeologických poměrů zasakování možné, bude navrženo variantní řešení. Hydrogeologické posouzení bude obsahovat důvody jeho pořízení, popis území, pro který bude zpracován, identifikace rajonu, útvaru podzemních vod, zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy, směru proudění podzemních vod a účel, ke kterému má být posudek použitý. Zpracovatelem posudku bude osoba odborně způsobilá podle zákona č. 62/1998 Sb., o geologických pracích, ve zněnípozdějšíchpředpisů, pro obor "hydrogeologie".

  Projekt řeší: odpadní i srážkové vody

  Projekt řeší: stávající zástavbu obce a také rozvojové lokality obce

  Výstupem projektu podklad pro územně plánovací dokumentaci.

   

  Účelem projektu bylo nalézt  obci Zbyslavice optimální variantu řešení způsobu nakládání se srážkovými i odpadními vodami. Zpracovaná studie bude koncepčním materiálem při řešení možnosti vsakování a odvádění srážkových vod nebo odvádění a také likvidaci splaškových odpadních vod z katastru obce a území zvané Vrchpolí.

 • Projekt studie  byl rozdělen do dvou etap:

   
  1.    etapa:
 • kompletní pasportizace aktuálního stavu nakládání s dešťovými vodami a příp. splaškovými vodami na území obce,
 • shromáždění dat o již realizovaných posudcích pro zasakování na území obce,
 • shromáždění a reinterpretace dostupných archívních podkladů o geologické stavbě a hydrogeologických poměrech,

 • interpretace získaných dat a zpracování projektu geologicko-průzkumných prací druhé etapy.
  Jednotlivé části1. etapy :
 • Analýza současného stavu nakádání s opadními a srážkovými vodami u jednotlivých objektů
 • Situace navržených pozic, vrtů HG průzkumu 
 • Přehledná situace 
 •  
 • 2. etapa:
 • doplnění informací o geologické stavbě formou realizace cca 25 ks mělkých sond (do hloubek 3 - 5 m), z toho bude cca 10 ks zapaženo pro následné testy,
 • ověření infiltračních schopností základních hydrogeologických rajonů formou zasakovacích testů na cca 10 vytipovaných místech.
  • zpracování základní studie nakládání s odpadními vodami s ohledem na zjištěné skutečnosti o geologii a hydrogeologii.
  •  
  • Jednotlivé části 2 etapy: 
  • Situace zařízení k čištění odpadních vod

  •  

    

   Seznam souřadnic 
   Posouzení možností likvidace odpadních a srážkových vod v obci 
  • příloha č. 1 Přehledná situace 
  • příloha č. 2 Situace rozmístění relizovaných vrtů, vzorkovaných domovních studní Fotodokumentace vrtného jádra 
  • Profily vrtů 
  • Závěrečné zhodnocení projektu 
  • Závěrečné výsledky provedeného  průzkumu, týkajícího se  zasakování dešťových a vyčištěných vod z DČOV do zeminového prostředí v katastru obce Zbyslavice.

    

   Účelem tohoto průzkumu bylo ověření vhodnosti zeminového prostředí pro vsakování, vyjádřené koeficientem vsaku. Na území obce bylo provedeno 23 zkušebních vrtů. V 10 z těchto zkušebních vrtů byly provedeny vsakovací zkoušky, tj. zkoušky propustnosti zeminového prostředí. Výsledky průzkumu byly zaznamenány do závěrečné zprávy a jednotlivé vrty byly zakresleny do situačního výkresu.

   Výsledky průzkumu slouží jako podklad pro projektování jednotlivých vsakovacích zařízení v katastru obce. Definitivní návrh vsakovacího objektu bude vždy předmětem projektu autorizovaného inženýra vodohospodářských staveb.

    

   Tento průzkum byl obcí Zbyslavice realizován společností G-Consult, spol. s r.o. za účelem odborného zjištění, jak zadržovat vodu v krajině a jak hospodařit s vodou na území obce.

   Celková zpráva včetně situačního výkresu je k nahlédnutí na obecním úřadě a slouží jako podklad pro část stavební dokumentace nové i stávající výstavby.

  • Celková výše uznatelných nákladů realizovaného projektu v období 4/2019 - 9/2019 byly ve výše 680.739,95Kč, Z toho dotace MSK 353.900,-Kč, Vlastní zdroje z rozpočtu obce  353.900,-Kč. 

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svoz popelnic

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30 1 2 3 4 5
6 7 8
9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22
23 24 25 26
27
28 29 30 31 1 2

Aktuální teplota v obci

20.5.2024 20:05

Aktuální teplota:

18.3 °C

Vlhkost:

71.5 %

Rosný bod:

13.0 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:266
TÝDEN:266
CELKEM:1143328

Facebook obce - aktuality

 

Kalendář akcí v obci

Geografické služby

ObčanServer

 

Rozklikávací rozpočet

Klikací rozpočet