Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Facebook obce - aktuality

 

Videogalerie

youtube

Regionální zpravodajství

Televizní zpravodajství 

fabex


 

Aktuální teplota v obci

15.12.2019 20:18

Aktuální teplota:

7,6 °C

Vlhkost:

81,3 %

Rosný bod:

4,6 °C

Národní databáze nálezů

ztraty


 

Navigace

Obsah

Územní plán Zbyslavice

mmrÚzemní plán Zbyslavice byl spolufinancován
z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR

OZNÁMENÍ – INFORMACE

o vydání a uložení „Územního plánu Zbyslavice“

dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Zbyslavice jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Zbyslavice dle § 6 odst. 2 stavebního zákona, oznamuje ve smyslu § 165 stavebního zákona, že dne 20. 12. 2017 byl vydán Zastupitelstvem obce Zbyslavice Územní plán Zbyslavice formou opatření obecné povahy, a jako takový nabyl účinnosti dne 5. 1. 2018.

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Obecní úřad Zbyslavice, Ve Dvoře 81, 742 83 Zbyslavice
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
  • Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava (úřad územního plánování)
  • Městský úřad Bílovec, Odbor stavební úřad, 17. listopadu 411,
    743  01 Bílovec (stavební úřad)

I. Grafická část výroku ÚP ZBYSLAVICE

I_B_1-Výkres zákl_členění

I_B_1-Výkres zákl_členění-leg

I_B_2-Hlavní výkres.leg

I_B_2-Hlavní výkres

I_B_3-Koncepce TI

I_B_3-Koncepce TI-leg

I_B_4-Výkres VPS-VPO

I_B_4-Výkres VPS-VPO-leg

II. Grafická část odůvodnění ÚP Zbyslavice

II_B_1_1-Koordinační výkres 2000

II_B_1_1-Koordinační výkres 2000_leg

II_B_1-Koordinační výkres 5000

II_B_1-Koordinační výkres 5000-leg

II_B_2-Širší vztahy

II_B_3-Výkres záboru ZPF

II_B_3-Výkres záboru ZPF-leg

I.A, II.A - Textová část výroku a odůvodnění územního plánu Zbyslavice

II.C. Části odůvodnění územního plánu zpracované pořizovatelem